വെൽഫെയർ പാർട്ടി
നിവേദനം നൽകി.


വളപട്ടണം : വളപട്ടണം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഡ്രൈനേജുകളിലെ മഴ വെള്ളക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികാരികളുടെ മെല്ലെ പോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടി പഞ്ചായത്ത്‌ കമ്മറ്റി പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറിക്ക് നിവേദനം നൽകി.
തങ്ങൾ വയൽ തോട്, പുന്നക്കൽ തോട്, റെയിൽവേ കപ്പാലം മുതൽ പുഴ വരെയുള്ള തോട് തുടങ്ങിയ തൊടുകളിലെ മഴവെള്ളം ഒഴിഞ്ഞുപോകാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളായി പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും നിലവിലെ ഭരണസമിതി വർക്കിങ് കമ്മറ്റി 20 ലക്ഷം പാസാക്കുകയും ചെയ്ത പദ്ധതിക്ക് തുടർ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വെൽഫെയർ പാർട്ടി പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ് സലാം ഹാജി, സെക്രട്ടറി അഷ്‌റഫ്‌ പി, പത്താം വാർഡ് പ്രതിനിധികളായ ഇസ്ഹാക് എ, ബഷീർ ടി കെ എന്നവരും നിവേദനം സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: