പൊതു സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയവരെ പിടികൂടി

പയ്യന്നൂർ .പൊതു സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയവരെ പിടികൂടി.
നഗരസഭ ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ സായി മന്ദിരത്തിന് സമീപം അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ മാലിന്യങ്ങളും, പൊട്ടിയ ഗ്ലാസും മറ്റുംതള്ളിയവരെയാണ് നഗരസഭാ അധികൃതർ പിടികൂടിയത്.മാലിന്യം തള്ളിയരാമന്തളി

കുന്നരുവിലെ മഹേഷിനെതിരെ നഗരസഭ അധികൃതർ പിഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളെടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: