വാഹനഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

ഇരിട്ടിനിടുംപൊയില്‍ റോഡില്‍ പയഞ്ചേരി മുക്ക് മുതല്‍ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് റോഡ് വരെയുള്ള നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ഇതു വഴിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം ഇന്ന് (നെവംബര്‍ ആറ്) മുതല്‍ 12 വരെ പൂര്‍ണമായും നിരോധിച്ചു.  പയഞ്ചേരിമുക്ക് വഴി പോകേണ്ട വാഹനങ്ങള്‍ ജബ്ബാര്‍ക്കടവ്പായംമാടത്തില്‍ റോഡ് വഴി കടന്നുപോകേണ്ടതാണെന്ന് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: