തലശേരിയിൽ യുവാവ് കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു

തലശ്ശേരി കൊടുവള്ളി കടപ്പുറത്ത്‌ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ എൻ.ടി.ടി.എഫ്‌ വിദ്യാർത്ഥി ഒഴുക്കിൽ പെട്ട്‌ മുങ്ങി മരണപ്പെട്ടു.മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ട്‌.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: