ജില്ലാ ആസ്പത്രി ഇനി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി

കണ്ണൂർ: ജില്ലാ ആസ്പത്രിയിൽ വൃക്കരോഗവിഭാഗം വെള്ളിയാഴ്ച പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ഡോ. രോഹിത് രാജാണ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ്. പാപ്പിനിശ്ശേരി സി.എച്ച്.സി.യിൽ അസി. സർജനാണ് ഇദ്ദേഹം. അവിടെ താത്കാലികമായി മറ്റൊരു ഡോക്ടാറെ നിയോഗിച്ച് രോഹിതിന്റെ വിദഗ്ധ സേവനം ജില്ലാ ആസ്പത്രിയിൽ ലഭ്യമാക്കുകകയായിരുന്നു.
നെഫ്രോളജി വിഭാഗം തുടങ്ങിയതോടെ ജില്ലാ ആസ്പത്രി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിലവാരത്തിലേക്കുയർന്നു. ചൊവ്വാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ എട്ടുമുതൽ ഒരുമണിവരെയാവും ഒ.പി. ജില്ലാ ആസ്പത്രിയിൽ 126 പേർ ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. 17 മെഷീനുള്ള ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുണ്ടായിട്ടും നെഫ്രോളജിസ്റ്റില്ലെന്ന ന്യൂനതയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.വി.സുമേഷും ഡി.എം.ഒ. ഡോ. നാരായണ നായക്കും അറിയിച്ചു. വൃക്ക മാറ്റിവെച്ച 300 പേർക്ക് തുടർചികിത്സയ്ക്ക് ജില്ലാ ആസ്പത്രിയിൽ സ്നേഹ ജ്യോതി കിഡ്നി വെൽഫെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ മുഖേന മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. നെഫ്രോളജി വിഭാഗം വന്നതോടെ ഇതെല്ലാം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുങ്ങുകയാണെന്ന് ജില്ലാ ആസ്പത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. രാജീവ് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: