കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം വഴി വിദേശത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

9 / 100

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം വഴി വിദേശത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടി.

കാസർക്കോട് സ്വദേശി അബ്ദുൽ റഹ്മാനിൽ നിന്നുമാണ് ദുബായിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്.

അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വില വരും പിടിച്ചെടുത്ത കഞ്ചാവിന്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: