പയ്യാമ്പലം ബീച്ച്- പള്ളിയാന്മൂല റോഡ് ഇനി ഒളിംപ്യൻ മാനുവൽ ഫ്രഡ്രിക് റോഡ്

1972 ലെ മ്യൂനിക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കിയിൽ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവും പ്രഗൽഭ ഹോക്കി താരവും കണ്ണൂർ ബർണശ്ശേരി സ്വദേശിയുമായ മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് നോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് -പള്ളിയാന്മൂല റോഡിന് ഒളിംപ്യൻ മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് റോഡ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ചേർന്ന കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
വാർഡ് 1 പള്ളിയാംമൂല കൗൺസിലറും ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ മാർട്ടിൻ ജോർജ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം 55 വാർഡ് കൗൺസിലർ കെ പി അനിത പിന്താങ്ങി.

ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കി മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ വെങ്കലം നേടിയ ദിവസം തന്നെ കോർപറേഷൻ തീരുമാനമെടുത്തു എന്നത് പ്രസക്തമാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: