ശക്തമായ മഴ : ഇരിട്ടി മാക്കൂട്ടം ചുരം റോഡിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു

ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഇരിട്ടി മാക്കൂട്ടം ചുരം റോഡിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു. ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടു.മെതിയടിപ്പാറയിലാണ് പുലർച്ചയോടെ മണ്ണിടിയുകയും റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകരുകയും ചെയ്തത്. ഇരിട്ടിയിൽ നിന്നും വീരാജ്പേട്ടയിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം മാനന്തവാടിവഴി തിരിച്ചുവിട്ടു. മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ആളുകളെയും കടത്തിവിടുന്നില്ല. ശക്തമല്ലെങ്കിലും മലയോരത്ത് ഇടവിട്ട് മഴ തുടരുകയാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: