നാറാത്ത് കുറുന്താറ്റിൽ ടി.കെ.മാധവൻ നായർ (63) അന്തരിച്ചു

നാറാത്ത്: കുറുന്താറ്റിൽ ടി.കെ.മാധവൻ നായർ അന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ:വിലാസിനി മക്കൾ: മിനി, മനീഷ് (ദുബായ്), മിഥുൻ

സംസ്ക്കാരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:00 മണിക്ക് കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് പുല്ലൂപ്പിസമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: