ബഷീർ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകി കുട്ടികൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ

കാടാച്ചിറ: ബഷീർ അനുസ്മരണ ദിനത്തിൽ ബഷീർ കൃതികളിലെ വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയാണ് ഒടുങ്ങോട് എൽ.പി.സ്കൂളിലെ പല കുട്ടികളും ക്ലാസിലെത്തിയത്.അവർ തനിമയോടെയും തമയത്വത്തോടെയും അവതരിപ്പിച്ച രംഗം ഏവരെയും  ആകർഷിക്കുന്നതായിരുന്നു. അനുസ്മരണ പരിപാടിയും വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിയും ജനു ആയിച്ചാൻകണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ കെ.വി.ജയരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.അമ്മ വായന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബഷീർ കൃതികൾ, എം.സിൽന ,കെ.ശ്രീകല, രമ്യ വി.വി എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ചു. രേഷ്മ.ആർ സ്വാഗതവും ആദി കൃഷ്ണ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: