വാറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ റെയ്ഡ് 500 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തി

ആലക്കോട്: എക്സൈസ് റെയ്ഡിൽവാറ്റുചാരായ നിർമ്മാണത്തിന് തയാറാക്കിയ 500 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തി വാറ്റു കേന്ദ്രം തകർത്തു. റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഓഫീസിലെ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ പി.ആർ.സജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കനത്ത മഴയിലും ഫർലോംഗര, ഒറ്റത്തെ, ഊളിമട,വൈതൽകുണ്ട്, എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഫർലോംഗര കോളനിക്ക് സമീപം തോട്ട് ചാൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന വലിയ വാറ്റുകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയത്. താൽകാലി ഷെഡിലെ വാറ്റു കേന്ദ്രവും വാറ്റുപകരണങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്ത് മുമ്പും എക്സൈസ് സംഘം നിരവധി വാറ്റു കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.റെയ്ഡിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ പ്രകാശൻ ആലക്കൽ, പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് കെ.കെ.സാജൻ ,സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർപി.കെ.രാജീവ്, ഡ്രൈവർ ജോജൻ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: