എ.വി. മനോജ്ഞകുമാരി (61) അന്തരിച്ചു

അഞ്ചരക്കണ്ടി: വളപട്ടണം ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ റിട്ടയേഡ് -മലയാളം

അധ്യാപിക എ.വി . മനോജ്ഞകുമാരി അന്തരിച്ചു
61 വയസ്.

ഭർത്താവ് : കെ. വി അജിത് കുമാർ

%d bloggers like this: