ചെറുകുന്ന് പഴയങ്ങാടി റോഡിൽ വാഹനാപകടം: യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു

കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടി റോഡിൽ ചെറുകുന്ന് വെള്ളരങ്ങി വളവിൽ വൈകിട്ട് കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ

കൂത്ത്പറമ്പ് വേങ്ങാട് സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു. ജമീല മൻസിലിൽ ഫായിസ് (27) ആണ് മരിച്ചത്.

ഇദ്ധേനം ഓടിച്ചിരുന്നKL 58C/8641 നമ്പർ വോക്സ് വാഗൺ കാറും KL 65F/5698 നബർ നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയുമാണ് കുട്ടിയിടിച്ചത്.അപകടത്തിൽ ഫായിസ് തൽക്ഷണം മരണപ്പെട്ടു.ലോറി ഡ്രൈ വർക്കും പരിക്കേററ്റു

%d bloggers like this: