കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ


മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ തുമ്പത്തടം, പാണപ്പുഴ ക്രഷര്‍, പാണപ്പുഴ പഴയ പോസ്റ്റോഫീസ്, പാണപ്പുഴ റേഷന്‍ ഷോപ്പ്, മൂടേങ്ങ എന്നീ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍  മെയ് ആറ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 മണി വരെ വൈദുതി മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി  ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ ബോട്ട്കടവ്, കോട്ടക്കീല്‍, കണ്ണോം എന്നീ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍  പരിധിയില്‍  മെയ് ആറ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍  വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി  മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാല്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ രാജ് ബ്രിക്കറ്റ്, കാടാം കുന്ന്, കോളിമുക്ക്, പുറവട്ടം, ഏണ്ടി, ചേപ്പാത്തോട്, കക്കറ എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍  മെയ് ആറ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍  വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി  മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ തന്നട, മായാബസാര്‍, ഇല്ലത്തുവളപ്പില്‍, ഹാജിമുക്ക്, ചാല സോളാര്‍, തൈക്കണ്ടി സ്‌കൂള്‍,  ചെമ്പിലോട് എസ്റ്റേറ്റ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റര്‍ റോഡ്, കൊല്ലന്റെ വളപ്പ്, വി പ്ലാസ്റ്റ്, കോയ്യോട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍  മെയ് ആറ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍  വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി  മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: