കണ്ണൂരിൽ നാളെ (6/5/2020) ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പാതിരിപ്പറമ്പ്, പെരിങ്ങോത്തമ്പലം, കേനന്നൂര്‍ ഹാന്റ്‌ലൂം എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ മെയ് ആറ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഇരിക്കൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ചേടിച്ചേരി, ചൂളിയാട് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ മെയ് ആറ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ മൂന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പാലോട്ട് വയല്‍, തെരു, വന്‍കുളത്ത് വയല്‍, ഓലാടത്താഴ, ടൈഗര്‍മുക്ക് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ മെയ് ആറ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ ഒരു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പെരുവങ്ങൂര്‍, വേളം, കോട്ടയാട്, ചെക്കികടവ്, കണ്ടക്കൈ എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ മെയ് ആറ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ വളപട്ടണം സ്റ്റേഷന്‍ റോഡ്, തങ്ങള്‍ വയല്‍, ഖലാസി റോഡ്, മായിച്ചാന്‍കുന്ന്, വളപട്ടണം മന്ന, പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരം, മന്ന ഗ്രൗണ്ട് പരിസരം എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ മെയ് ആറ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ ഒരു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പുല്ലൂപ്പാറ ഖാദി, പേരൂല്‍ ടവര്‍, പേരൂല്‍ സ്‌കൂള്‍, ആലക്കാട് വലിയ പള്ളി എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ മെയ് ആറ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: