കോവിഡ് കാലത്തും മാതൃശിശു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന; പ്രസവ വാര്‍ഡുകള്‍ 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കും: ഡി എം ഒ

ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് – 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നതോടൊപ്പം മാതൃശിശു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഡി എം ഒ ഡോ.നാരായണ നായ്ക് അറിയിച്ചു. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രി, തലശ്ശേരി ജനറല്‍ ആശുപത്രി, മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി, തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സ് ആശു പത്രി, പയ്യന്നൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പേരാവൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രസവ വാര്‍ഡുകള്‍ 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയിലെ പ്രസവ വാര്‍ഡുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയില്‍ കൂടുതല്‍ ഡോക്ടര്‍മാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതൃശിശു ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗര്‍ഭകാല പരിചരണം കൃത്യമായി നടത്തേണ്ടതും യഥാസമയം ആശുപത്രി സേവനം തേടേണ്ടതുമാണെന്നും ഡി എം ഒ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: