കണ്ണൂർ കിൻഫ്ര വ്യവസായ പാർക്കിൽ വൈദ്യുതവാഹന നിർമാണ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടിതുടങ്ങി.

കണ്ണൂർ വെള്ളിയാംപറമ്പ് കിൻഫ്ര വ്യവസായ പാർക്കിൽ വൈദ്യുതവാഹനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടിതുടങ്ങി. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെല്ലാണ് നോഡൽ ഏജൻസി.
ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ മുതൽ നാലുചക്ര വാഹനങ്ങൾവരെ നിർമിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് സ്ഥാപിക്കുക. വിവിധയിടങ്ങളിൽ ബാറ്ററി ചാർജിങ് യൂണിറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കും. 500 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 140 ഏക്കർ വെള്ളിയാംപറമ്പിൽ കിൻഫ്ര ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായ പാർക്കിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കും. 13 കോടി രൂപയോളം ചെലവിട്ട് പാർക്കിനകത്ത് റോഡുകളുടെ നിർമാണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി.
കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉൾപ്പടെ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം. ഗതാഗതമന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ നേരത്തേ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി ചർച്ചനടത്തിയിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുത ഓട്ടോറിക്ഷകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതി, വെള്ളം തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും നടപടി തുടങ്ങി. പ്ലാസ്റ്റിക് പാർക്ക്, കയറ്റുമതി കേന്ദ്രം (എക്സ്പോർട്ട് എൻക്ലേവ്) തുടങ്ങിയവയും വ്യവസായ പാർക്കിൽ സ്ഥാപിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: