ഉളിയിൽ ഗവ.യു.പി സ്കൂളിൽ പഠനോത്സവം

ഉളിയിൽ ഗവ.യു.പി സ്കൂളിൽ പഠനോത്സവം 2019 സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇരിട്ടി നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി.പി.അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി.പി.ഉസ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ പി.വി.ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ പoനോത്സവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.നഗരസഭ കൗൺസിലർമാരായ ഇ.കെ.മറിയം ടീച്ചർ,ടി.കെ.ശരീഫ അധ്യാപക രക്ഷാകർതൃപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു.പ്രീത കല്യാടൻ സ്വാഗതവും പി.വി.രജീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വിവിധ മൂലകളിലായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠന മികവുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: