സത്യസന്ധതയുടെ മാത്ര്കയായി കരുവൻചാൽ ആനക്കുഴി സ്വദേശി

കരുവൻചാൽ: ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗവും വിവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയുമായ കരുവൻചാൽ ജുമാ മസ്ജിദിലെ ജീവനക്കാരനും ആനക്കുഴി സ്വദേശിയുമായ മുംദ്ദാദ് സി.എച്ച് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വഴിയിൽ നിന്നും കളഞ്ഞ് കിട്ടിയ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉടമക്ക് തിരിച്ചുനൽകി മാതൃകയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം കരുവൻചാൽ ടൗണിൽ നിന്നും കളഞ്ഞ് കിട്ടിയ ഒന്നര പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണം ഉടമക്ക് തിരിച്ചുനൽകി സത്യസന്ധത കാട്ടിയതാണ് ഈ യുവാവ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: