അഴീക്കോട് പുന്നക്കപ്പാറ NIKS നടത്തിയ വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയ തുക പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സാവശ്യത്തിന് കൈമാറി

അഴീക്കോട് പുന്നക്കപ്പാറയിൽ NIKS ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാമത് പ്രാദേശിക വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടത്തിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി വന്ന തുക അഴീക്കോട് പുന്നക്കപ്പാറയിലെ തന്നെ ജന്മനാ അസുഖ ബാധിതയായ രണ്ടു വയസു മാത്രം പ്രായമുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സാ സഹായത്തിനായി കൈമാറി. സുമനസ്സുകൾ സഹായിച്ചാണ് വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് വൻ വിജയമാക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി വന്ന തുക ജീവകാരുണ്യത്തിനായി നൽകാൻ ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുത്തെന്നും ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹി നൗഫൽ ‘കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈനിനോട്’ പറഞ്ഞു. തുക ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി കൈമാറി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: