എസ് എൻ കോളേജിന്റെ കഥ പറയുന്ന പുസ്തകം “ചുവന്ന പൂക്കാലം” ഒക്ടോബർ 8 ന് പ്രകാശനം ചെയ്യും

കണ്ണൂർ:എൻ കോളേജിന്റെ കഥ പറയുന്ന പുസ്തകം “ചുവന്ന പൂക്കാലം” ഒക്ടോബർ 8 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2.45 ന് SN കോളേജ്,തോട്ടടയിൽ വച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യും

പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും ചക്കരക്കൽ അംബിഷ്യസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലുമായ ജനീഷ് കെ.സിയാണ് നോവലിസ്റ്റ്. കെ. ബാലചന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറയും. SNകോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശിവദാസൻ തിരുമംഗലത് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഡോ. കെ. പി സുധീര (2018 ലെ കമലാസുരയ്യ വനിതാരത്‌ന ജേതാവ് ) പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യും. റഷീദ് പാറക്കൽ (നോവലിസ്റ്റ് ) പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: