അഴീക്കോട് വൻ കുളത്ത് വയൽ സ്കൂളിനു സമീപം കെ.ശ്രീധരൻ നിര്യാതനായി

അഴീക്കോട് വൻ കുളത്ത് വയൽ സ്കൂളിനു സമീപം കെ.ശ്രീധരൻ (74) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ പത്മിനി മക്കൾ പ്രഭാവതി ,വിനോദ് ,ഷീബ ,ദീപ ,.സംസ്ക്കാരം 3 മണിക്ക് കൊയക്കീൽ സമുദായ ശ്മശാനത്ത് നടന്നു
സഞ്ചയനം 6.10.17 ന് വെള്ളിയാഴ്ച

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: