സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കുമെന്ന് വ്യാജവാർത്ത

വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് 11 ശനിയാഴ്ചകള്‍ ഇനി പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കും എന്ന പേരിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നു
തിരുവനന്തപുരം: ഇനി മുതല്‍

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും ശനിയാഴ്ച പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ കെ.വി.മോഹന്‍കുമാര്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാണ് വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: