അഴീക്കോട് ചാൽ കളത്തിൽ കാവിനു സമീപം പി.പി സുകുമാരൻ അന്തരിച്ചു

അഴീക്കോട് ചാൽ കളത്തിൽ കാവിനു സമീപം പി.പി സുകുമാരൻ (68) അന്തരിച്ചു 
ഭാര്യ : പ്രമീള
മക്കൾ : ധന്യ . ദിവ്യ . ദിജിൽ
മരുമക്കൾ : സുമേഷ്  അജിത്ത്
സംസ്കാരം 12 മണിക്ക്  കൊയക്കീൽ ശ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: