കണ്ണൂരിൽ നാളെ (ആഗസ്ത് അഞ്ച് ബുധനാഴ്ച)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കൊത്തിക്കുഴിച്ചപാറ, ഭാസ്‌കരന്‍ പീടിക, പടന്നപ്പുറം, അമ്പലംറോഡ്, മണ്ടൂര്‍, തലക്കോടത്ത് ഭാഗങ്ങളില്‍ ആഗസ്ത് അഞ്ച് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കിഴുന്നപ്പാറ, കിഴുന്നപ്പള്ളി, ഭഗവതിവില്ല, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ്, ജീസണ്‍സ് ഒന്ന്, രണ്ട് ഭാഗങ്ങളില്‍ ആഗസ്ത് അഞ്ച് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ തങ്കേക്കുന്ന്, ആറ്റടപ്പ സ്‌കൂള്‍,ആറ്റടപ്പ ഡിസ്‌പെന്‍സറി, ആലംകോട്ടം അമ്പലം, നൂഞ്ഞിയന്‍ കാവ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ആഗസ്ത് അഞ്ച് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കുഞ്ഞിമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കോയപ്പാറ, തലായി, അങ്ങാടി ഭാഗങ്ങളില്‍ ആഗസ്ത് അഞ്ച് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: