അരയാല പടിഞ്ഞാറെ പുരയിൽ സഹദേവൻ അന്തരിച്ചു

മാങ്ങാട്: അരയാല പടിഞ്ഞാറെ പുരയിൽ സഹദേവൻ അന്തരിച്ചു
ഭാര്യ: റീത്ത.
മക്കൾ: വിസ്മയ, വർണ്ണ
സഹോദരങ്ങൾ: രാജലക്ഷ്മി(Lat ശ്രീകണ്ഠപുരം), ശ്യാമള(കമ്പിൽ), സത്യഭാമ, ഭവാനി (പയ്യന്നൂർ) സരസ്വതി(തലശ്ശേരി), സംസ്കാരം 2:00 മണിക്ക് കല്യാശ്ശേരി ബിക്കിരിയൻ പറമ്പ് പൊതുശ്മശാനത്ത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: