ചാലോട് എടയന്നൂരിൽ മരം കയറ്റിയ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു ലോറി മറിഞ്ഞു

എടയന്നൂരിൽ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന മരം കയറ്റിയ ലോറിയും മട്ടന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു

ലോറി മറിഞ്ഞു ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല,
ലോറിയിലുണ്ടായ മരം റോഡിൽ വീണ് വാഹനഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത് നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സ് കാരും പോലീസും ഗതാഗത തടസ്സം നീക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: