ചുഴലി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബേങ്ക് ആധുനിക ബാങ്കിങ്ങ് സൗകര്യത്തിലേക്ക്

അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കികൊണ്ട് ഒരു പടവുകൂടി കയറുകയാണ ബാങ്ക്. പുത്തൻ തലമുറയെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തോട് അടുപ്പിക്കാനായി നാട്ടിൻ പുറത്ത് ബേങ്കും. എല്ലാ പണമിടപാടുകളും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നിർവ്വഹിക്കാൻ പറ്റും വിധം കോർ ബേങ്കിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.അതോടൊപ്പം പൊതു സേവന രംഗത്തും നിൽക്കാനായി മൊബൈൽ ഫ്രീസർ ഈ നാടിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വർഷവും നൽകി വരാറുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ചവരെ അനുമോദിക്കലും, കുടുംബശ്രീ എന്ന മഹാ പ്രസ്ഥാനത്തെ മികവുറ്റതാക്കി തീർക്കാനായി ബേങ്ക് പരിധിയിലേ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബശ്രീയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അവാർഡ് നൽകലും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ 4/8/2018 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ചെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് അഡ്വ.കെ.കെ രത്നകുമാരിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ കെ.വി.സുമേഷ് നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നിറസാന്നിധ്യമാകുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: