വാഷ് കണ്ടെടുത്തു നശിപ്പിച്ചു

പിണറായി: പിണറായി എക്സൈസ് റേഞ്ച് സംഘം വ്യാജമദ്യവേട്ട തുടരുന്നു. പിണറായി എക്സൈസ് റേഞ്ച്. പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ നസീർ ബി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാതിരിയാട് അംശം കീഴത്തൂർ ദേശത്ത് വെച്ച് ചാരായം വാറ്റാൻ പാകപ്പെടുത്തിയ 110 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെടുത്തു ഒരു അബ്കാരി കേസെടുത്തു. ബീവറേജുകൾ തുറന്നിട്ടും വ്യാജമദ്യ നിർമാണം തുടരുന്നതിനാൽ എക്സൈസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ (ഗ്രേഡ്) ഷാജി യു, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ലിമേഷ് ഒ, ബിജേഷ് എം, ശരത്ത് പി ടി, എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ സുകേഷ്. പി എന്നിവരായിരുന്നു എക്സൈസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ലോക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം 2815 ലിറ്ററോളം വാഷും 22 ലിറ്റർ ചാരായവുമാണ് പിണറായി എക്സൈസ് റേഞ്ച് സംഘം പിടികൂടിയത്. റേഞ്ച് പരിധിയിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: