നാളെ (5/5/2020) കണ്ണൂരിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

ചക്കരക്കല്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പൂവത്തുംതറ, ക്രൗണ്‍, മുതുകുറ്റി, പുഞ്ചിരിമുക്ക്, വന്ദന, തലവില്‍, ചെമ്പിലോട് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ മെയ് അഞ്ച് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

 ഇരിക്കൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മലപ്പട്ടം വയല്‍, കുപ്പം, മലപ്പട്ടം സെന്റര്‍, അടിച്ചേരി, അരീച്ചാല്‍, പടപ്പക്കരി, കോവുന്തല, മുനമ്പ് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ മെയ് അഞ്ച്് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ നാലാമുക്ക്, നല്ലാഞ്ഞിമുക്ക്, കടലായി അമ്പലം പരിസരം, പട്ടേല്‍ പറമ്പ്, പുതിയതെരു മണ്ഡപം, പള്ളിക്കുളം, രാമതെരു, പൊടിക്കുണ്ട് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ മെയ് അഞ്ച് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ ഒരു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കരിമ്പം ഇലട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ കീ രിയാട്, താന്നി കുന്ന്, കുറുമാത്തൂർ കടവ്, പെരുമ്പ ഭാഗങ്ങളി നാളെ 9 മണി മുതൽ 2 മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: