കൊച്ചി പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലത്തിന്‍റെ ബലക്ഷയത്തെ കുറിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം

കൊച്ചി പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ബലക്ഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ. നിർമ്മാണത്തിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നും ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്തി കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. അറ്റകുറ്റ പണി നടക്കുന്ന മേൽപ്പാലം മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു. എറണാകുളത്തുകാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്ന് വിശദമാക്കിയ പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപണിയല്ല, പുനസ്ഥാപിക്കൽ ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ജി സുധാകരന്‍ വിശദമാക്കി. മെട്രോ വന്നത് കൊണ്ട് യാത്ര ക്ലേശം പരിഹരിക്കാൻ ആയില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: