നാളെ തെരുവ് വിളക്കുകളും വീടുകളിലെ ലൈറ്റ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ഓഫാക്കരുത്: കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ഏപ്രില്‍ 5 ന് രാത്രി 9 മുതല്‍ 9.09 വരെ വീടുകളിലെ വിളക്കുകള്‍ കെടുത്തണം എന്നു മാത്രമാണ് പ്രധാന മന്ത്രി അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ കെടുത്താനോ, കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ടെലിവിഷനുകളും റഫ്രിജറേറ്ററകളും എസികളും ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആശുപത്രികള്‍, തുടങ്ങിയുള്ള മറ്റ അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍, പൊതു സേവനങ്ങള്‍, മുനിസിപ്പല്‍ സേവനങ്ങള്‍, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍, നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ലൈറ്റുകള്‍ തെളിഞ്ഞു കിടക്കും. വീടുകളിലെ ലൈറ്റുകള്‍ കെടുത്താന്‍ മാത്രമെ പ്രധാന മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു.

എല്ലാ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളും പൊതു സുരക്ഷയെ കരുതി എല്ലാ തെരുവു വിളക്കുകളും തെളിച്ചിടാന്‍ ഊർജ മന്ത്രാലയം അഭ്യത്ഥിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: