കൊളച്ചേരി മുക്കിൽ കാർ സ്റ്റീയറിങ്ങ് ലോക്കായി വൈദ്യുതപോസ്റ്റിലിടിച്ചു; യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക്

കൊളച്ചേരി: കണ്ണൂർ താണയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കുറുമാത്തൂരിൽ നിന്നും വരുന്ന വഴി കൊളച്ചേരി മുക്കിൽ വച്ച് കാർ വൈദ്യുത തൂണിലിടിച്ചു. വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായവർ നിസ്സാരമായ പരിക്കകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് തകർന്നു. ഓടിക്കവേ കാർ ഓഫ് ആയി സ്റ്റിയറിങ് ലോക്ക് ആയതാണ് അപകടത്തിനു കാരണമെന്ന് കാറിൽ ഉണ്ടായവർ പറഞ്ഞു.

അപകടത്തെ തുടർന്ന് അര മണിക്കൂറിലേറെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. കൊളച്ചേരി കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനസ്ഥാപിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: