കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വിദേശ കറൻസി പിടികൂടി

കണ്ണൂർ: അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വിദേശ കറൻസി പിടികൂടി. യു... ദിർഹം, ഒമാനിറിയാൽ, ബഹ്റൈൻ ദിനാർ തുടങ്ങിയവയ വിദേശ കറൻസിയാണ് തലശ്ശേരി സ്വദേശി അറയ്ക്കൽശുഹൈബിൽനിന്ന് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത്.തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ദുബായിൽനിന്നെത്തിയ വിമാനത്തിലെയാത്രക്കാരനായിരുന്നു ശുഹൈബ്. ഏകദേശം 5.7 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിദേശ കറൻസിയാണ്  ഇയാളിൽ നിന്ന്പിടികൂടിയത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: