ഇരിട്ടി പെരുമ്പറബിൽ സിപിഐഎം പ്രവർത്തകന് വെട്ടേറ്റു

ഇരിട്ടി പെരുമ്പറമ്പിലെ വികെ വിശാഖി (28 )നാണ് വെട്ടേറ്റത്.വിശാഖിനെ AKG ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: