കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പാമ്പാടിയാല്‍, അഴീക്കല്‍ ബസ് സ്റ്റാന്റ് – 1, അഴീക്കല്‍ ബസ്സ്റ്റാന്റ് – 2, സാലിസ് ഐസ്, നഫീസ ഐസ് പ്ലാന്റ് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ഡിസംബര്‍ നാല് വെള്ളിയാഴ്ച  രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഇരിക്കൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കുയിലൂര്‍, ഡാം, മയില്‍കുന്ന്, പെരുമണ്ണ്, മീന്‍കുളം, ജമിനി, പെടയങ്ങോട് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍  ഡിസംബര്‍ നാല് വെള്ളിയാഴ്ച  രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദുതി മുടങ്ങും

മയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പാവന്നൂര്‍ മൊട്ട, വള്ളുവ കോളനി, പാവന്നൂര്‍ ബാലവാടി, പാവന്നൂര്‍ സ്‌കൂള്‍, പാവന്നൂര്‍ കടവ്, മൂടന്‍കുന്ന് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഡിസംബര്‍ നാല് വെള്ളിയാഴ്ച  രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദുതി മുടങ്ങും    

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: