നാളെ കണ്ണൂരിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

ധർമ്മശാല ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ബക്കളം ടൗൺ, ഡിറ്റർജന്റ്,  ധർമ്മശാല പെട്രോൾപമ്പ് പരിസരം, മയിലാട്, യുവശക്തി കാനൂൽ, നെല്ലിയാട്ട് അമ്പലം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 4) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

110 കെ വി പാനൂർ സബ്‌സ്റ്റേഷനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ നാളെ (ഡിസംബർ 4) രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ 9.30 വരെ 110 കെ വി പാനൂർ, 33 കെ വി പുത്തൂർ, 33 കെ വി കോടിയേരി എന്നീ സബ്‌സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ  വൈദ്യുതി തടസ്സം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്റ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

ചക്കരക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മാവേലി, കൂറപ്പീടിക, ഉച്ചൂലിക്കുന്ന്, ആനേരിമൊട്ട, മൊഴപ്പാല, പനയത്താംപറമ്പ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 4) രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാടായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ബീച്ച് റോഡ്, റിഫായി പള്ളി, താഹപള്ളി, അബ്ബാസ് പീടിക, നീരൊഴുക്കുംചാൽ, കക്കാടൻചാൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 4) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: