കെയർ ഹോം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

.രാമന്തളി :പ്രകൃതിദുരന്തത്തിൽ വീട് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന സർക്കാറിന്റെ കെയർ ഹോം പദ്ധതി പ്രകാരം രാമന്തളി യി ലെ കെ.വി. ലതക്ക് രാമന്തളി സർവീസ് സഹകരണ ബേങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് എം.ടി.പി.നൂറുദ്ദീൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് എം.വി.ഗോവിന്ദൻ ,അഡ്വ.കെ.വി.ഗണേഷ്, ഓ, കെ.ശശി, ബേങ്ക് ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും ചടങ്ങിന് സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: