കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ എളയാവൂര്‍ കോളനി, ശിശുമന്ദിരം, അമ്മാന്‍കുന്ന്, എളയാവൂര്‍ വയല്‍, ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് ടി വി എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ നാല് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കുഞ്ഞിമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പുറച്ചേരി, പുറച്ചേരി കോളനി, പുറേച്ചേരി വായന ശാല, പുറേച്ചേരി കോട്ട എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍നവംബര്‍ നാല് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: