സബ്ജില്ലാ കായികമേള,സീനിയർ ഫുട്ബോൾ &ക്രിക്കറ്റ്‌ എന്നിവയിൽ ജേതാക്കളായി സി എച് മുഹമ്മദ്‌ കോയ സ്മാരക ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വളപട്ടണം

വളപട്ടണം :പാപ്പിനിശ്ശേരി സബ്ജില്ലാ കായികമേളയിൽ സീനിയർ ക്രിക്കറ്റ്‌, ഫുട്ബോൾ എന്നിവയിൽ

ജേതാക്കളായി സി എച് മുഹമ്മദ്‌ കോയ സ്മാരക ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വളപട്ടണം. ഇന്ന് നടന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ മീൻകുന്ന് സ്കൂളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ജേതാക്കളായത്. നേരത്തെ നടന്ന ക്രിക്കറ്റ്‌ മത്സരത്തിൽ അഴീക്കോട്‌ സ്കൂളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ജേതാക്കൾ ആയത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: