കണ്ണൂർ നോർത്ത് അത്‌ലറ്റിക്സ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സി എച്ച് എം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എളയാവൂരിന്

കണ്ണൂർ. കണ്ണൂർ സബ്ജില്ല അത്‌ലെറ്റിക്സ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടർച്ചയായി നാലാം തവണയും സി എച്ച് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എളയാവൂർ ചാമ്പ്യന്മാരായി .47 സ്വർണ്ണം മെഡൽ, 32 വെള്ളി, 6 വെങ്കലം, 363 പോയൻറ് മായി ഏകപക്ഷീയമായ വിജയമായിരുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: