ലോക പ്രശസ്ത കാൻസർ രോഗ വിദഗ്ദൻ ഡോ. ജെയിം അബ്രഹാം ചപ്പാരപ്പടവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ.

ലോക പ്രശസ്ത കാൻസർ രോഗ വിദഗ്ദൻ ഡോ. ജെയിം അബ്രഹാം ചപ്പാരപ്പടവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ.
ഒക്ടോബർ 27 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9 ന് ചപ്പാരപ്പടവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂൾ NSS, സ്കൗട്ട് യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക പ്രശസ്ത കാൻസർ രോഗ വിദഗ്ദൻ, പൂർവ വിദ്യാർത്ഥിയായ  ഡോ. ജെയിം അബ്രഹാം, MD, FACP ( Professor of medicine, Director of Breast Cancer program Cleveland Clinic, USA)ന് സ്വീകരണവും തുടർന്ന് കാൻസർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.  തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കാൻസർ രോഗികളെ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും.
രജിസ്‌ട്രേഷന് 9447732561, 9497300672, 8547969587
അവസാന തീയതി : 2017 ഒക്ടോബർ 19 വ്യാഴം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: