കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾകൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പെരുമാച്ചേരി, സി ആർ സി പെരുമാച്ചേരി, പാടിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ആഗസ്റ്റ് നാല് വ്യാഴം രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ചക്കാലക്കുന്നു, തണ്ടനാട്ടുപൊയിൽ ട്രാൻസ്‌ഫോമർ പരിധിയിൽ ആഗസ്റ്റ് നാല് വ്യാഴം രാവിലെ   എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ തിലത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ആഗസ്റ്റ് നാല് വ്യാഴം രാവിലെ ഏഴ് മണി  മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെയും കടമ്പൂർ ഹൈസ്‌കൂൾ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ  ഒരു മണി മുതൽ 2.30 വരെയും ചാല ഈസ്റ്റ്, ചാല ദിനേശ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. 
ഏച്ചൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ചുടല, ചാലിൽ മെട്ട, പൊലുപ്പിൽ കാവ്, കടാംകോട്, കടാംകോട് പള്ളി എന്നീ  ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ആഗസ്റ്റ് നാല് വ്യാഴം രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചെമ്പേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മാമ്പള്ളം ട്രാൻസ്ഫോർമറിനു കീഴിൽ ആഗസ്റ്റ് നാല് വ്യാഴം രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ നെല്ലിക്കുന്ന്, നിടിയെങ്ങ, വരിഞ്ഞം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആഗസ്റ്റ് നാല് വ്യാഴം രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: