ഖാദി തൊഴിലാളികൾ മാർച്ച് നടത്തി

പയ്യന്നൂർ: തൊഴിലും കൂലിയും ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഉൽപാദനം കാര്യക്ഷമമാക്കുക, ക്ഷേമനിധി പരിഷ്കരിക്കുകയും സുതാര്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച്
കേരള സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ ഖാദി ലേബർ യൂണിയൻ (ഐ.എൻ.ടി.യു.സി) മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഖാദി തൊഴിലാളികൾമാർച്ചും ധർണ്ണയും നടത്തി. ഓഫീസിന് മുന്നിൽധർണ്ണ മുൻ എം.എൽ.എ.കെ.പി.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചന്തു കുട്ടി പൊഴുതല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.എൻ.ഗംഗാധരൻ, എ.പി.നാരായണൻ, ടി.ജനാർദനൻ, വി.സി.നാരായണൻ, ഡി.കെ.ഗോപിനാഥ്, എൻ.സനൂപ്, ഏ.വി.സുകുമാരൻ, ആർ.വേണു ,വി.കെ.ഉഷ, ഇ.എൻ.പത്മാവതി, കെ.വി.എൻ.കുഞ്ഞമ്പു, ചന്ദ്രൻ തച്ചങ്ങാട് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: