കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്ക് പുതുതായി എട്ട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍

ആര്‍ദ്രം മിഷന്‍ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയില്‍ എട്ട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള് കൂടി. പുളിങ്ങോം, എരമംകുറ്റൂര്‍, കുഞ്ഞിമംഗലം, ഉദയഗിരി, ചിറക്കല്‍, എളയാവൂര്‍, കൂടാളി, അഞ്ചരക്കണ്ടി എന്നീ എട്ട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി നവീകരിച്ചത്. ഇതോടെ 51 കുടുംബോരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്.  
ഇതോടെ ജില്ലയില്‍ 25 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പൂര്‍ണ്ണ സജ്ജമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.  ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ 11 പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ആറെണ്ണവുമാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയര്‍ത്തിയത്.  ബാക്കി പി എച്ച് സി കളില്‍ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്. കെട്ടിടം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചില സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങള്‍ കൂടി പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ അവയും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറും. ജില്ലയില്‍ നിലവിലുള്ള കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സായാഹ്ന ഒപി, ലാബ്, ശ്വാസ് ക്ലിനിക്(നെഞ്ച് രോഗം), ആശ്വാസ് ക്ലിനിക്( മാനസിക ആരോഗ്യം), ജീവിതശൈലി രോഗ ക്ലിനിക് എന്നിവ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാവുന്നതായിരിക്കും. 
എളയാവൂര്‍ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ ഓണ്‍ലൈനായി പങ്കെടുത്തു. കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് നടന്ന പരിപാടിയില്‍  ടി വി രാജേഷ് എം എല്‍ പങ്കെടുത്തു. മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടന്ന പരിപാടികളില്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികള്‍, രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രതിനിധികള്‍, ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു. 
പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: