വാരത്ത് ആധുനിക മല്‍സ്യ മാര്‍ക്കറ്റിന് അനുമതി

വാരം അങ്ങാടിയിലുള്ള മല്‍സ്യ മാര്‍ക്കറ്റ് ആധുനികവല്‍ക്കരിക്കുന്നു. ഇതിനായി തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്ന്  25 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള മത്സ്യ മാര്‍ക്കറ്റ് പരിഷ്‌കരിച്ചാണ് പുതിയത് പണിയുന്നത്. 
ശുചിത്യ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതും ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദവുമായിരിക്കും വാരത്ത് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പുതിയ മാര്‍ക്കറ്റ്. മൂന്നു മാസം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തികരിക്കുവാന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 70 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള നിലവിലെ മല്‍സ്യമാര്‍ക്കറ്റാണ് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത്. ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ജനപ്രതിനിധികളും മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നല്‍കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: