ഇന്നു റേഷന്‍കടകള്‍ തുറക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ കടകള്‍ ഇന്നു തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശം

ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ പിന്‍വലിച്ചതായി സിവില്‍ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: