റേഷൻ കടകളിൽ കൃത്രിമമെന്ന് പരാതി: കൃത്യമായ അളവില്‍ റേഷന്‍ സാധനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഉത്തര മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി റേഷനിംഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍

കോവിഡ് 19 ന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യ റേഷന്‍ സാധനങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് കാര്‍ഡുടമകള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഉത്തര മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി റേഷനിംഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ അറിയിച്ചു. റേഷന്‍ സാധനങ്ങളുടെ തൂക്കത്തില്‍ കൃത്രിമം നടക്കുന്നതായി പരാതികള്‍ ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്. കാര്‍ഡുടമകള്‍ ബില്ല് കൃത്യമായി വാങ്ങിക്കേണ്ടതും ബില്ല് പ്രകാരമുള്ള അളവില്‍ ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.
വിതരണം സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് റേഷന്‍ കടകളില്‍ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും കൃത്രിമം നടത്തിയ കടയുടമകള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടികള്‍ ഉണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: