തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കൂട്ടുപുഴ അതിർത്തിയിൽ പൊലിസ് – എക്സൈസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കി

ഇരിട്ടി: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കേരള കർണ്ണാടക അതിർത്തിയിലെ കൂട്ടുപുഴയിൽ പൊലിസിന്റെയും , എക്സൈസിന്റെയും പരിശോധനകർശനമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പു ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെയും കള്ളപ്പണക്കടത്തുംതടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോ ടെയാണ് അതിർത്തിയിൽ ഇരു സേനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ  അതിർത്തിയിൽ 24 മണിക്കൂറും പൊലിസും , എക്സൈസും നിയന്ത്രണ വും പരിശോധനയും കർശനമാക്കിയത്. കൂട്ടുപുഴ പാലത്തിന് സമീപം പൊലിസും , കിളിയന്തറ എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പുമാണ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയത്
മാക്കൂട്ടത്ത് കർണ്ണാടക കൊവിഡ് നിയന്ത്രണം  കർശനമാക്കിയതോടെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുകയും, പൊതു ഗതാഗതം ഭാഗികമായി നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിൽ പ്രത്യേക നിയന്ത്രണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മാക്കൂട്ടം അതിർത്തിയിലെ നിയന്ത്രണം കാരണമാണ് ചുരം പാത വഴിയുള്ള യാത്രക്കാരുടെ വരവു നിലച്ചത്
കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് മാക്കുട്ടം അതിർത്തി കടന്ന് – കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പൂർണ്ണ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷമാണ് കൂട്ടുപുഴ അതിർത്തി കടന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നവരെ കർശനപരിശോധ തുടരുമെന്ന് പൊലിസ് എ ക്സൈസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: