കാഞ്ഞിരങ്ങാട് നവോദവ സാംസ്കാരിക വേദി ജില്ലാതല തെരുവ് നാടക മത്സരം

തളിപ്പറമ്പ: കാഞ്ഞിരങ്ങാട് നവോദവ സാംസ്കാരിക വേദി ജില്ലാതല തെരുവ് നാടക മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും. 23 ന് വൈകുന്നേരം കാഞ്ഞിരങ്ങാട് വടക്കേമൂലയിലാണ് മത്സരം. താല്പര്യമുള്ള ടീമുകൾ നാലിന് മുൻപ് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നൽകണം. ഫോൺ: 9847668969, 9656961566

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: